Nursing Staff
10 NursingKayachikitsaMr. Pankaj Kanade23.12.202031.03.2022Mr. Lokendra Singh02.04.2022   
11 SNtuarfsfing
Staff
KayachikitsaMs. Deepa Patel01.03.202130.06.2021JNaildihmaav Khan26.07.202121.01.2022Ms. Seema
Mandloi
12.02.202
2
12 NursingKayachikitsaMr. Rahul Jat16.02.202131.03.2022Mr. Mukesh Kharadiya03.04.2022   
13 SNtuarfsfingShalyaMr. Vishal Carpenter18.02.202131.03.2022Mr. Ashish Ranjan05.04.2022   
14 SNtuarfsfingShalakyaMs. Ravina Sawle17.02.202131.05.2022Mr. Mohit Verma06.06.2022   
15 SNtuarfsfing
Staff
ShalakyaMs. Hempushpa
Yadav
23.02.202130.04.2022Ms. Payal Prajapat11.05.2022   
16 Nursing
Staff
Prasuti & Stri
Roga
Ms. Pranjali Nayak22.12.202005.10.2021Ms. Komal Dharve06.10.202131.01.2022Ms. Jyoti
Muwel
12.02.202
2
17 NursingPrasuti & StriMs. Swati Narwre22.02.202131.05.2022Ms. Palak Patel01.06.2022   
18 SNtuarfsfingPRaongcahkarmaMs. Dharmsheela15.02.202130.04.2022Mr. Veerendra Singh12.05.2022   
19 SNtuarfsfingPanchkarmaDMhs.a nSdhheaerteal Satpute09.02.202131.05.2022LMosd. hAinjali Pal02.06.2022   
20 SNtuarfsfingSwasthavrittaMs. Neetu Amre01.03.202131.05.2022Mr. Mohmmad Raeesh01.06.2022   
21 SNtuarfsfingE&mYeorggaencyMs. Manju Rawat02.08.202131.01.2022QMur.r eNsehieraj Shakya12.02.2022   
22 SNtuarfsfing Ms. Sandhya Gautam 01.09.202130.04.2022Ms. Karmila Guthriya13.05.2022   
23 SNtuarfsfing Mr. Adil Shah01.09.2021      
24 SNtuarfsfing
Staff
       Mrs. Nilima
Khan
06.06.202
2
25 NursingBal RogMs. Pooja Patel11.02.202131.05.2022Ms. Kiran Solanki01.06.2022   
26 SNtuarfsfing
Staff
       Ms.
Bhagyashri
21.06.202
2
        Khatri